Твоят браузър за съжаление не се поддържа повече.
Опитай с някой от тези:

рециклиране

Отговорност за нашите продукти – и след експлоатационния период

Приемане обратно на стари уреди

От 2005 г. законът за електроенергията и електрониката изисква квота за рециклиране и оползотворяване на стари уреди. В тази връзка настоящото дялово участие на Robert Bosch GmbH в консорциум на повече производители на електроинструменти, електрозаваръчна и градинска техника е само следствие. По поръчка на този консорциум предприятие за унищожаване на отпадъци взема уредите от обществените предавателни пунктове и ги унищожава съобразено с опазване на околната среда.

Колкото се може повече материали се оползотворяват повторно, така че за околната среда да не възниква ненужна повреда.

Връщането на старите уреди е безплатно.

Нов регламент на приемането обратно на акумулатори и батерии

От 1 май 2010 г. приемането на фабрични изделия на чужди производители повече не е възможно. Сервизът за рециклиране на Robert Bosch GmbH приема все още само собствени пуснати в обращение акумулатори и батерии

Като производител и фирма предлагаща продукти на пазара Robert Bosch GmbH се е присъединила към одобрената система на GRS-фондация за приемане обратно на уредите. Така Robert Bosch GmbH изпълнява законовите задължения и предлага на своите клиенти система за приемане обратно на батерии и акумулатори, покриваща определен регион.

За контакт със сервиза за рециклиране

При допълнителни въпроси се свържете с нашия сервиз.

Тел.: 00359 2 9601061
Факс: 00359 2 9625302

Понеделник - четвъртък: 9– 17 ч.

Петък: 9 – 14 ч.

Към каталог за резервни части
идентифицирайте необходимата резервна част

БОШ СЕРВИЗЕН

0700 13667*

*Цената е според тарифния Ви план.

Рабoтнo време

Пoнеделник – четвъртък   8.30 – 17.30

Петък                                      8.30 – 15.30

Факс

+359(2)9625308

E-mail

BoschServiceCenterBG
@ro.bosch.com

Към началото на страницата

Инфо | Защита на данните | Преса
Групата Bosch в света | Работа и кариера | Изследователска и развойна дейност | Снабдяване и логистика | Качество

© Robert Bosch GmbH