بوش - ابزارهای رومیزی و میزها

ابزارهای رومیزی و میزها

ابزارهای رومیزی بوش شما را قادر می‌سازند پانل‌ها، تخته‌ها یا صفحات را با حداکثر دقت به اندازه مورد نظر اره کنید. هنگامی که صحبت از برش‌های مستقیم یا برش‌های شیب‌دار و زاویه‌دار باشد، این ابزارها پاسخ نهایی هر چالشی هستند.

اره‌های فلز بر

اره‌های فلز بر

اره‌های فلز بر
بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved