بوش - لیزرهای ترکیبی

لیزرهای ترکیبی

بسیار انطباق‌پذیر - خطوط لیزر دقیق و نقاط شاقول کاربردی. لیزرهای ترکیبی به شما امکان می‌دهند تا کلیه عملیات تراز کردن و انتقال نقاط را تنها با یک ابزار انجام دهید. این لیزرهای خودتزار شونده با سرعت و دقت همراستا و تراز می‌شوند و با کارکرد آسان خود نتایج دقیق را ارائه می‌کنند.

به دلیل خطوط لیزر سبز دید چهار برابر بهتر است

محدوده کاری 15 متر
دقت ‎± 0.3 میلیمتر/متر
دامنه تراز خودکار ‎± 4°

نمایش محصول

کم حجم و متنوع برای همه کاربردهای تراز کردن در فواصل کوتاه

محدوده کاری 15 متر
دقت ‎± 0.3 میلیمتر/متر
دامنه تراز خودکار ‎± 4°

نمایش محصول

قابلیت دید عالی به همراه عملکردهای هوشمند

محدوده کاری با گیرنده 50 m
محدوده کاری 20 متر
دقت ‎± 0.3 میلیمتر/متر

نمایش محصول

عملکردهای هوشمند برای حداکثر بهره‌وری

محدوده کاری با گیرنده 50 m
محدوده کاری 20 متر
دقت ‎± 0.3 میلیمتر/متر

نمایش محصول

بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved