بوش - لیزرهای نقطه‌ای

لیزرهای نقطه‌ای

لیزرهای نقطه‌ای حرفه‌ای خودتراز شونده، زوایای قائمه دقیق را در محوطه‌های بسته منتقل می‌کنند. طراحی بسیار کوچک برای حمل و کارکرد آسان، حتی زمانی که نقاط مرجع از کف به سقف منتقل می‌شوند. عملیات بسیار دقیق به لطف تکنولوژی پیشرفته لیزر.

لیزر 5 نقطه‌ای‌ بسیار کوچک - برای انتقال آسان زوایای راست

محدوده کاری 30 متر
دقت ‎± 0.3 میلیمتر/متر
دامنه تراز خودکار محور طولی ± 5°، محور مورب ± 3°

نمایش محصول

بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved