دانش و نوآوری بوش

توسعه ایده ها، تعمیق دانش

پورتال نوآوری و آموزشگاه


ایده و دانش

آموزشگاه بوش فرصت‌هایی برای توسعه دانش فنی و نکاتی برای استفاده از ابزار برقی به مشتریان ارائه می‌دهد. در پورتال نوآوری، به‌عنوان یک مشتری می‌توانید ایده های خود را درباره ابزارهای برقی بوش و یا محصولاتی که فکر می‌کنید ساخت آنها می تواند راهگشای مشتریان باشد اظهارنظر کنید. برای طراحی ابزار به ما کمک کنید.

آموزشگاه ابزار برقی بوش

می توانید فناوری و کاربرد ابزارهای برقی بوش را در آموزشگاه چند رسانه ای ما دنبال کنید.

آموزشگاه بوش
پورتال نوآوری ابزارهای برقی

به ایجاد نوآوری در بوش کمک کنید. ما مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما هستیم.

پورتال نوآوری
بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH