نظرسنجی مشتریان

نظرات شما مهم است !

نظرات شما مهم است ! با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در راستای بهبود هرچه بهتر خدمات پس از فروش برای مشتریان و محصولات یاری فرمایید. تکمیل این نظرسنجی فقط پنج دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت.


بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved