بوش - سه پایه‌ها

سه پایه‌ها

سه پایه‌های آزمایش شده و مطمئن بوش با دقت و اطمینان در ارتفاع کاری مورد نیاز مستقر می‌شوند. سه پایه‌های بوش پایداری مطلق را روی هر سطحی ایجاد می‌کنند. مقاوم، طراحی با آلومینیومی سبک و آسان برای حمل و نقل.

ایستایی مطلقاً ایمن روی کف

ارتفاع کاری 55 – 157 سانتیمتر
وزن، تقریبی 1.3 کیلوگرم

نمایش محصول

ساخت از آلومینیوم مستحکم با پایداری بالا روی هر نوع کف

ارتفاع کاری 107 – 165 سانتیمتر
وزن، تقریبی 5.5 کیلوگرم

نمایش محصول

بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved