Секачи

30% по-дълъг живот

Без прекъсване на работата и по-малко блокиране за прецизна работа в бетон

Описания на продуктите

с ограничител на въртенето

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни ремонтни задачи

Описания на продуктите

без ограничител на въртенето

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни ремонтни задачи

Описания на продуктите

30% по-дълъг живот

По-малко блокиране и по-голям напредък при бетон

Описания на продуктите

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни ремонтни задачи

Описания на продуктите

Висока скорост на отстраняване на материала в зидария и хоросан

Описания на продуктите

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни ремонтни задачи

Описания на продуктите

Чисто и бързо отстраняване на стенни и подови плочки

Описания на продуктите

За отстраняване на хоросан между тухли

Описания на продуктите

За ремонтни и възстановителни работи

Описания на продуктите

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни ремонтни задачи

Описания на продуктите

Лесно рязане на тесни канали в бетон и тухли

Описания на продуктите

Рязане на тесни канали в бетон и тухли с различни дълбочини на канала

Описания на продуктите

Лесно отстраняване на хоросан с изключително дълъг експлоатационен живот

Описания на продуктите

Бързо къртене в мека дървесина

Описания на продуктите

За употреба с електрически инструменти

Лесно забиване на пирони в дърво и пръст

Описания на продуктите

За ремонтни и възстановителни работи

Описания на продуктите

Без прекъсване на работата и по-малко блокиране за прецизна работа в бетон

Описания на продуктите

По-малко блокиране и по-голям напредък при бетон

Описания на продуктите

По-малко блокиране и по-голям напредък при бетон

Описания на продуктите

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни задачи за разрушаване

Описания на продуктите

Висока скорост на отстраняване на материала в зидария и хоросан

Описания на продуктите

Лесно отстраняване на хоросан с изключително дълъг експлоатационен живот

Описания на продуктите

Къртене в бетон и тухли за различни приложения на разрушаване

Описания на продуктите

Самозаточване

Чисто и бързо отстраняване на стенни и подови плочки

Описания на продуктите

Стандартно отстраняване на стенни и подови плочки

Описания на продуктите

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни приложения на разрушаване

Описания на продуктите

Лесно рязане на тесни канали в бетон

Описания на продуктите

Лесно рязане на тесни канали в тухли

Описания на продуктите

Рязане на тесни канали в бетон и тухли с различни дълбочини

Описания на продуктите

Лесно отстраняване на хоросан

Описания на продуктите

Лесно разхлабване на силно уплътнена почва и пръст

Описания на продуктите

Целево разрушаване на пътни повърхности

Описания на продуктите

За употреба с електрически инструменти

Забиване на колчета за проводници за мълния или анкери за палатка

Описания на продуктите

Уплътняване на запълване и чакъл

Описания на продуктите

Обработване на камък, бетон и асфалт

Описания на продуктите

Конусовиден държач на инструмент за плочи за трамбоване и плочи за бучарда.

Описания на продуктите

С 22 mm шестостенна опашка

Постоянна висока скорост на отстраняване на материала и без прекъсвания

Описания на продуктите

С 22 mm шестостенна опашка

По-малко блокиране и по-голям напредък при бетон

Описания на продуктите

С 22 mm шестостенна опашка

Висока скорост на отстраняване на материала в зидария и хоросан

Описания на продуктите

С 19 mm шестостенна опашка

Заострен връх за прецизно регулиране в бетон

Описания на продуктите

С 19 mm шестостенна опашка

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни приложения на разрушаване

Описания на продуктите

С 19 mm шестостенна опашка

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни приложения на разрушаване

Описания на продуктите

С 19 mm шестостенна опашка

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни приложения на разрушаване

Описания на продуктите

С 28 mm шестостенна опашка

Постоянна висока скорост на отстраняване на материала и без прекъсвания

Описания на продуктите

С 28 mm шестостенна опашка

Заострен връх за прецизно регулиране в бетон

Описания на продуктите

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни приложения на разрушаване

Описания на продуктите

Стандартно къртене в бетон и тухли за различни приложения на разрушаване

Описания на продуктите

С 28 mm шестостенна опашка

Целево разрушаване на пътни повърхности

Описания на продуктите