Ножове за прободен трион

Стъпка на зъбите: 3,5-5 mm Progressive, дължина на ножа: 132 mm

Изключително устойчив за бързи срезове в дебела и тънка дървесина с метал

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,8 mm XC, дължина на ножа: 92 mm

Високоустойчив за изключително чисти срезове в абразивни пластмаси от дуропласт

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,2 mm, дължина на ножа: 92 mm

Изключително устойчив за чисти срезове в абразивни пластмасови композити

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 3,3 mm, дължина на ножа: 117 mm

Изключително устойчив за чисти срезове в абразивни пластмасови композити

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,1 mm, дължина на ножа: 83 mm

Изключително устойчив за срезове в неръждаема стомана

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,4 mm, дължина на ножа: 83 mm

Изключително устойчив за срезове в неръждаема стомана

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4,3 mm, дължина на ножа: 100 mm

Изключително устойчив за срезове във влакна и гипс

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4,3 mm, дължина на ножа: 132 mm

Изключително устойчив за срезове във влакна и гипс

Описания на продуктите

Карбидно покритие K30, дължина на ножа: 83 mm

Изключително устойчив за срезове в керамика

Описания на продуктите

Карбидно покритие K50, дължина на ножа: 83 mm

Изключително устойчив за чисти срезове на керамика

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,9-2,3 mm Progressive, дължина на ножа: 92 mm

Срезове на мека дървесина и неабразивни материали за дървообработка

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2 mm, дължина на ножа: 83 mm

Заоблени срезове на мека дървесина и неабразивни материали за дървообработка

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 3 mm, дължина на ножа: 100 mm

Срезове на мека дървесина и неабразивни материали за дървообработка

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4-5,2 mm непрекъснат, дължина на ножа: 100 mm

Бързи срезове на мека дървесина и неабразивни материали за дървообработка

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4-5,2 mm непрекъснат, дължина на ножа: 100 mm

Бързи заоблени срезове на мека дървесина и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: mm, дължина на ножа: 152 mm

Бързи срезове на мека дървесина и неабразивни материали за дървообработка

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4 mm, дължина на ножа: 180 mm

Бързи срезове на мека дървесина и неабразивни материали за дървообработка

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,7 mm непрекъснат, дължина на ножа: 100 mm

Чисти срезове на меки и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,5 mm двустранни, дължина на ножа: 100 mm

Чисти срезове на меки неабразивни материали за дървообработка

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,4 mm, дължина на ножа: 83 mm

Чисти заоблени срезове на мека дървесина и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4-5,2 mm непрекъснат, дължина на ножа: 100 mm

Чисти срезове на меки и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 3 mm, дължина на ножа: 117 mm

Чисти срезове на меки неабразивни материали за дървообработка

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,2 mm XC, дължина на ножа: 117 mm

Изключително чисти срезове на меки и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,2 mm XC, дължина на ножа: 117 mm

Изключително чисти заоблени срезове на меко дърво и дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,2 mm XC, дължина на ножа: 117 mm

Бързи, много чисти срезове на мека дървесина и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4 mm, дължина на ножа: 100 mm

Бързи, прецизни срезове на мека дървесина и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4 mm, дължина на ножа: 152 mm

Бързи, прецизни срезове на мека дървесина и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4 mm, дължина на ножа: 250 mm

Прецизни, бързи срезове на мека дървесина и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,5 mm, дължина на ножа: 117 mm

Бързи, чисти срезове на мека дървесина и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2-3 mm непрекъснат, дължина на ножа: 117 mm

Чисти срезове в дебела и тънка мека дървесина и неабразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 4 mm, дължина на ножа: 152 mm

Бързи срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,4 mm, дължина на ножа: 83 mm

Чисти заоблени срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,7 mm, дължина на ножа: 100 mm

Чисти срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,7 mm непрекъснат, дължина на ножа: 100 mm

Чисти срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,5 mm двустранни, дължина на ножа: 100 mm

Чисти срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 3 mm, дължина на ножа: 117 mm

Чисти срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,2 mm XC, дължина на ножа: 117 mm

Изключително чисти срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,2 mm XC, дължина на ножа: 117 mm

Изключително чисти заоблени срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,2 mm XC, дължина на ножа: 117 mm

Прецизни и изключително чисти срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,7 mm, дължина на ножа: 83 mm

Чисти срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 1,4 mm, дължина на ножа: 83 mm

Чисти заоблени срезове на твърди и абразивни дървени материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 2,4-5 mm непрекъснат, дължина на ножа: 132 mm

Бързи срезове в дебела и тънка дървесина с метални материали

Описания на продуктите

Стъпка на зъбите: 0,7 mm, дължина на ножа: 92 mm

Реже твърда ламарина

Описания на продуктите