Термокамера

Ето как да откриваш днес.
Професионални измервателни уреди Bosch.

Откриват всичко скрито за един миг. Нашите инструменти за откриване като детектори,
термокамери, термодетектори и акумулаторни инспекционни камери ще направят твоята задача по-лесна и по-ефективна от всякога.

Внимателно огледай задачата.

Нашите универсални инструменти за откриване ти дават лесен анализ на проблема и идентифициране на скрити обекти. Те могат да предотвратят грешки и повреди, повишавайки твоята безопасност и предотвратявайки разходи.

Бързо. Лесно. Точно. Ето как да откриваш днес.

Необходими са ти наистина надеждни резултати от търсенето? Открий сега възможностите на измервателните уреди Bosch Professional.

Яснота с един поглед.

С нашите професионални инструменти за откриване ще откриеш магнитни и немагнитни метали, електрически кабели, скрити дървени конструкции или дори пластмасови тръби. Можеш да откриеш надеждно термомостове и загуби на ток, бързо откриват влага и риск от плесен и незабавно откриват прегрели предпазители.


Приложения за термокамери и термодетектори

Прецизни измервания на температурата на повърхността и условията на заобикалящата среда.
Те виждат разликата. Ти я правиш: