Bosch Authorised Seller-programmet til platforme

Hvad er Bosch Authorised Seller-programmet til platforme?

Bosch Authorised Seller-programmet giver professionelle forhandlere af el-værktøjer ret til at anvende et landespecifikt Bosch Authorised Seller-mærke på udvalgte platforme (i overensstemmelse med den pågældende platforms retningslinjer for brug af billeder). Formålet er at fremhæve forhandlere, der giver en god brugeroplevelse baseret på konsistente benchmark-kriterier.

Hvordan bliver en forhandler til Bosch Authorised Seller?

 • Enhver forhandler på diverse platforme kan ansøge om status som Bosch Authorised Seller
 • Bosch Authorised Seller-status vurderes og gives kun ved ansøgning
 • Ansøger skal opfylde kriterierne på den pågældende platform, som deres ansøgning vedrører, som angivet nedenfor:
  • Vigtige kriterier: alle kriterier skal være opfyldt
  • Yderligere kriterier: 3 ud af 4 kriterier skal være opfyldt
 • Status som og kriterier for Bosch Authorised Seller kan blive ændret og frataget

Vigtige kriterier:

 • Positive forhandlerbedømmelser og -anmeldelser: ≥99 % positive bedømmelser på den pågældende platform
 • Omsætning og partnerskab: mindst 6 måneders handelssamarbejde med Bosch i platformslandet, som forhandleren søger om tilladelse til at bruge mærket i
 • ‘Bosch Professional Power Tools’ er brand-betegnelsen (fx for at brugerne kan skelne mellem Bosch Professional- og Bosch Home & Garden-produkter)
 • Forhandleren angiver ‘EAN’ i den nye produktoplistningsproces for at understøtte brugernes effektive produktsøgning
 • Bosch-billeder anvendes af forhandleren på platformen i overensstemmelse med Bosch Styleguide for at kommunikere konsistente designstandarder og budskaber til brugerne

Yderligere kriterier:

 • Levering og returret: maksimalt 1-2 dages leveringstid, gratis returnering
 • Kundeservice: telefon-hotline og/eller chat-support på det lokale sprog (mindst 5 dage om ugen/6 timer om dagen), mailkontakt (maks. 24 timer svartid)
 • Produktsider omfatter Bosch-logo, brand-visning, produktbillede, billeder af anvendelse, produktbeskrivelse på det lokale sprog, leveringsomfang, tekniske data
 • Bosch Professional sortimentsstørrelsen: minimum 200 produkter vises ved søgning på ‘Bosch Professional’ (inklusive professionelle el-værktøjer og tilbehør)

Hvordan ansøger man om at blive Bosch Authorised Seller?

Send en skriftlig ansøgning via din Bosch-salgsrepræsentant.

Hvad en Authorised Seller ikke må:

 • Forhandleren må kun bruge dette mærke, når Bosch har givet denne status af Bosch Authorised Seller
 • Forhandleren må kun bruge dette mærke på den platform, hvor Bosch har givet denne status af Authorised Seller
 • Hvis forhandleren i løbet af kontraktperioden ikke kan opfylde kriterierne, skal forhandleren underrette Bosch herom og uden ugrundet ophold slette mærket fra platformens domæne
 • Brugsretten omfatter ikke retten til viderelicensering (heller ikke til datterselskaber), medmindre Bosch har givet forudgående skriftligt samtykke til dette
 • Forhandlerens brug af mærket skal ske for egen risiko. Bosch påtager sig intet ansvar for forhandlerens brug af mærket
 • I tilfælde af opsigelse af aftalen skal forhandleren destruere ethvert mærke, som måtte befinde sig i forhandlerens besiddelse, inklusive kopier heraf og lokalt gemte kopier, og forhandleren skal skriftligt bekræfte dette over for Bosch