Άλλες φρέζες Κυλινδρικό στέλεχος Συγκολλητό ξύλο

1 προϊόντα
Φίλτρα (2)
Διεπαφή: Κυλινδρικό στέλεχος
Υλικό: Συγκολλητό ξύλο