Αναδευτήρες

Καλά αναμειγμένα υλικά διαφορετικού ιξώδους, όπως μπογιές, βερνίκια, μπετόν και κονίαμα - με τον ισχυρό αναδευτήρα της Bosch.

Αναδευτήρας

GRW 12 E

Αναδευτήρας

GRW 18-2 E