Ανιχνευτές

Με τους επαγγελματικούς ανιχνευτές της Bosch θα βρείτε μαγνητικά και μη μαγνητικά μέταλλα, ηλεκτροφόρους αγωγούς, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές ή ακόμη και πλαστικούς σωλήνες.

Ανιχνευτής

Wallscanner D-tect 150 SV

Ανιχνευτής

Wallscanner D-tect 150

Ανιχνευτής

GMS 100 M

Ανιχνευτής

GMS 120