Ανιχνευτές

Με τους επαγγελματικούς ανιχνευτές της Bosch θα βρείτε μαγνητικά και μη μαγνητικά μέταλλα, ηλεκτροφόρους αγωγούς, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές ή ακόμη και πλαστικούς σωλήνες.

Ανιχνευτές

Wallscanner D-tect 150 SV

Ανιχνευτές

Wallscanner D-tect 150

Ανιχνευτές

GMS 100 M

Ανιχνευτές

GMS 120