Για περιστροφικά πιστολέτα και δράπανα

Αντλία νερού

Για περιστροφικά δράπανα, Για περιστροφικά κρουστικά δράπανα

Η Αντλία νερού με πλαστικό περίβλημα προστασίας από κρούσεις προσφέρει πρακτική άντληση για γενική χρήση

  • Η αντλία αυτόματης πλήρωσης και ψύξης έχει μέγιστο ρυθμό παροχής 1.500-2.500 l/h που ελέγχεται από την υποδοχή τσοκ του δράπανου.
  • Συμβατό με δράπανα ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 450 W και αυτόματους διακόπτες σφάλματος

Επιλέξτε την προδιαγραφή σας

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ίντσες

Ύψος αναρρόφησης m

Παροχή λίτρα/ώρα

Επιλέξτε μέγεθος πακέτου

Συμβατό με

Επισκόπηση παραλλαγών (3)
από  18,40 EUR Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ
Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο

Αντλία νερού
από  18,40 EUR Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ
Για περιστροφικά δράπανα, Για περιστροφικά κρουστικά δράπανα
imageAlt
imageAlt
imageAlt

Κυλινδρικό στέλεχος συμβατό με τσοκ δραπάνου τριών σιαγόνων.

Πρακτική αντλία γενικής χρήσης με πλαστικό περίβλημα προστασίας από κρούσεις

Η Αντλία νερού με πλαστικό περίβλημα προστασίας από κρούσεις προσφέρει πρακτική άντληση για γενική χρήση

  • Συμβατό με δράπανα ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 450 W και αυτόματους διακόπτες σφάλματος
  • Πριν από τη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας του δράπανου. Τα εύφλεκτα υγρά δεν είναι κατάλληλα με αυτήν την αντλία
  • Οι Αντλίες νερού 2 609 200 251 και 2 609 200 252 προορίζονται για χρήση με τη βάση αντλίας νερού 2 609 200 253

Επισκόπηση παραλλαγής

Διαθέσιμες παραλλαγές προϊόντος: 3

Αριθμός παραγγελίας Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ίντσες Ύψος αναρρόφησης m Ύψος μεταφοράς m Ξηρή λειτουργία μέγ. δευτερ. Περιεχόμενα συσκευασίας Τιμή
2 609 200 250 1/2 3 18 10 1 τεμ. 18,40 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
2 609 200 251 1/2 4 40 30 1 τεμ. 29,65 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
2 609 200 252 1/2 / 3/4 4 40 30 1 τεμ. 33,85 EUR Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο
Βρες έναν αντιπρόσωπο της Bosch Professional στην περιοχή σου