Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

Ένα καθαρό εργοτάξιο είναι η προϋπόθεση για καθαρή και αποτελεσματική εργασία. Οι απορροφητήρες υγρής και στεγνής αναρρόφησης Bosch Professional είναι οι ιδανικοί συνοδοί για κάθε θέση εργασίας. Απλός χειρισμός, άνετοι στη χρήση και δυνατοί στην απόδοση.

Απορροφητήρας σκόνης μπαταρία

GAS 18V-10 L

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

GAS 25 L SFC

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

GAS 35 L SFC+

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

GAS 35 L AFC

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

GAS 35 M AFC

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

GAS 55 M AFC

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

GAS 20 L SFC

Απορροφητήρας μπαταρίας

GAS 12V