Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

Ένα καθαρό εργοτάξιο είναι η προϋπόθεση για καθαρή και αποτελεσματική εργασία. Οι απορροφητήρες υγρής και στεγνής αναρρόφησης Bosch Professional είναι οι ιδανικοί συνοδοί για κάθε θέση εργασίας. Απλός χειρισμός, άνετοι στη χρήση και δυνατοί στην απόδοση.

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

GAS 25 L SFC

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης

GAS 35 L AFC