Βασικά στοιχεία

Τα βασικά στοιχεία του Bosch Mobility System προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες σας ανάγκες, είναι εξαιρετικά στιβαρά και μεταφέρουν τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξαρτήματά σας με ασφάλεια στον τόπο εργασίας – εύκολα και συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Σύστημα κασετίνων μεταφοράς

LS-BOXX 306

Κασετίνα εργαλείων

LT-BOXX 170

Κασετίνα εργαλείων

LT-BOXX 272

Σύστημα υποδοχής

i-BOXX inactive rack

Σύστημα υποδοχής

i-BOXX ράφι 3 τεμαχίων

Σύστημα κασετίνων μεταφοράς

L-BOXX 102

Κάλυμμα

i-BOXX rack lid

Σύστημα κασετίνων μεταφοράς

L-BOXX 374

Σύστημα κασετίνων μεταφοράς

L-BOXX 136

Σύστημα κασετίνων μεταφοράς

L-BOXX 238