Βασικά στοιχεία

Τα βασικά στοιχεία του Bosch Mobility System προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες σας ανάγκες, είναι εξαιρετικά στιβαρά και μεταφέρουν τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξαρτήματά σας με ασφάλεια στον τόπο εργασίας – εύκολα και συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Βασικά στοιχεία

LS-BOXX 306

Βασικά στοιχεία

LT-BOXX 170

Βασικά στοιχεία

LT-BOXX 272

Βασικά στοιχεία

i-BOXX inactive rack

Βασικά στοιχεία

i-BOXX ράφι 3 τεμαχίων

Βασικά στοιχεία

L-BOXX 102

Βασικά στοιχεία

i-BOXX rack lid

Βασικά στοιχεία

L-BOXX 374

Βασικά στοιχεία

L-BOXX 136

Βασικά στοιχεία

L-BOXX 238