Βασικά στοιχεία

Τα βασικά στοιχεία του Bosch Mobility System προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες σας ανάγκες, είναι εξαιρετικά στιβαρά και μεταφέρουν τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξαρτήματά σας με ασφάλεια στον τόπο εργασίας – εύκολα και συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Βασικά στοιχεία

LS-BOXX 306
92,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βασικά στοιχεία

LT-BOXX 170
63,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βασικά στοιχεία

LT-BOXX 272
68,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βασικά στοιχεία

i-BOXX active rack
28,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βασικά στοιχεία

i-BOXX inactive rack
25,20 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βασικά στοιχεία

i-BOXX ράφι 3 τεμαχίων
95,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βασικά στοιχεία

L-BOXX 238 με θερμικό ένθετο
78,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βασικά στοιχεία

L-BOXX 374 με θερμικό ένθετο
95,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Βασικά στοιχεία

i-BOXX rack lid
31,30 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος