Δέκτες

Υψηλή απόδοση από εύχρηστους δέκτες για την ακριβή μετάδοση έως και 200 m. Έξυπνη τεχνολογία οπτικής και ακουστικής ένδειξης, μεγάλη ορατότητα ακόμα και σε περίπτωση άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, δυνατότητα στερέωσης σε σταδίες χωροστάθμισης ή σε τηλεσκοπικές ράβδους.

Δέκτης λέιζερ

LR 7

Δέκτης λέιζερ

LR 6

Δέκτης λέιζερ

LR 1G

Δέκτης λέιζερ

LR 1

Δέκτης υψηλής απόδοσης

LR 2

Δέκτης λέιζερ

LR 60