Δισκοπρίονα χεριού μπαταρίας

Πριόνισμα με τα δισκοπρίονα χεριού μπαταρίας Bosch σημαίνει μεγάλη πρόοδο της εργασίας με μεγάλος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα ελαφριά και ανθεκτικά.