Δισκοπρίονα χεριού μπαταρίας

Πριόνισμα με τα δισκοπρίονα χεριού μπαταρίας Bosch σημαίνει μεγάλη πρόοδο της εργασίας με μεγάλος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα ελαφριά και ανθεκτικά.

Δισκοπρίονα χεριού μπαταρίας

GKM 18 V-LI