Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Τα δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας της Bosch δεν είναι μόνο ισχυρά αλλά θέτουν επίσης μέτρα σύγκρισης στο μέγεθος και στο βάρος. Αυτά πείθουν με το ιδανικό βάρος, τη στιβαρότητα και το μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

Κατσαβίδια γυψοσανίδων

GSR 12V-15

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 12V-20

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 12V-20 HX

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 14,4-2-LI

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 14,4 V-EC

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 14,4 V-LI

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 14,4 VE-EC

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 18-2-LI

Κατσαβίδια γυψοσανίδων

GSR 18 V-EC

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 18 V-EC

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 18 V-EC FC2

Κατσαβίδια γυψοσανίδων

GSR 18 VE-EC

Κατσαβίδια γυψοσανίδων

GSR 18 VE-2-LI

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GEA FC2

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GFA FC2

Περιστροφικά πιστολέτα μπαταρίας

GHA FC2

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GWA FC2

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 18V-60 FC

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 18V-28

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

GSR 18V-60 C

Κατσαβίδια γυψοσανίδων

GSR 18 V-LI