Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Τα δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας της Bosch δεν είναι μόνο ισχυρά αλλά θέτουν επίσης μέτρα σύγκρισης στο μέγεθος και στο βάρος. Αυτά πείθουν με το ιδανικό βάρος, τη στιβαρότητα και το μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

Κατσαβίδια μπαταρίας

GSR 12V-35 HX

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 12V-35 FC

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 12V-35

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 18V-28

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 18V-21

Προσαρμογέας FlexiClick

GFA 18-M

Προσαρμογέας FlexiClick

GFA 18-W

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 18V-60 FC

Προσαρμογέας FlexiClick

GFA 12-W

Προσαρμογέας FlexiClick

GFA 12-X

Προσαρμογέας FlexiClick

GFA 12-E

Προσαρμογέας FlexiClick

GFA 12-B

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 18V-60 C

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 12V-15 FC

Προσαρμογέας FlexiClick

GHA FC2

Προσαρμογέας FlexiClick

GWA FC2

Προσαρμογέας FlexiClick

GFA FC2

Προσαρμογέας FlexiClick

GEA FC2

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 18 V-EC FC2

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 36 VE-2-LI

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

GSR 18-2-LI