Εξαρτήματα για Πλάνες

Καθαρά αποτελέσματα πλανίσματος σε όλα τα ξύλινα υλικά

από 12,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ιδιαίτερα αιχμηρή ακμή κοπής για ομαλά, καθαρά αποτελέσματα πλανίσματος

από 10,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος
52,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

29,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για Πλάνες

Καθορισμένο βάθος πατούρας

από 5,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος