Εξαρτήματα για ροκάνισμα και κοπή

Για χρήση με ζουμπάδες της Bosch

Καμπυλωτές κοπές σε μέταλλο

25,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για χρήση με ζουμπάδες της Bosch

Ευθείες κοπές σε μέταλλο

από 19,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για χρήση με ζουμπάδες της Bosch

Γενικές κοπές σε μέταλλο

από 28,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος σε εφαρμογές μετάλλου

11,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για χρήση με ζουμπάδες της Bosch

Ευθείες και καμπυλωτές κοπές σε μέταλλο

από 33,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για λαμαρινοψάλιδα και ψαλίδια γενικής χρήσης της Bosch

Κοπή σε ευρεία γκάμα υλικών

από 42,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για λαμαρινοψάλιδα και ψαλίδια γενικής χρήσης της Bosch

Ανταλλακτικό εξάρτημα

από 24,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για λαμαρινοψάλιδα και ψαλίδια γενικής χρήσης της Bosch

Ανταλλακτικό εξάρτημα

50,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για λαμαρινοψάλιδα και ψαλίδια γενικής χρήσης της Bosch

Ανταλλακτικό μαχαίρι

45,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για λαμαρινοψάλιδα και ψαλίδια γενικής χρήσης της Bosch

Ανταλλακτικό μαχαίρι

27,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για ψαλίδες της Bosch

Ανταλλακτικό σετ με λάμες κοπής

από 66,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος