Εξαρτήματα για Σέγες

Για σέγες, κατασκευάζεται από μέταλλο

Εύκολη μετακίνηση σε διαφορετικά υλικά

Για σέγες, κατασκευάζεται από πλαστικό

Εύκολη μετακίνηση σε διαφορετικά υλικά


Για σέγες

Σφίγγει βίδες ασφάλισης