Εξαρτήματα για Ταινιολειαντήρες

Για ταινιολειαντήρες της Bosch

Στατική λείανση

Για ταινιολειαντήρες της Bosch

Ελεγχόμενος και ομοιόμορφος ρυθμός απομάκρυνσης για μεγάλες ξύλινες επιφάνειες

Για ταινιολειαντήρες της Bosch

Παράλληλη λείανση ή λείανση σε σταθερές γωνίες


Για ταινιολειαντήρες της Bosch

Άριστο μοτίβο λείανσης για πολύ μαλακή λείανση

Για ταινιολειαντήρες της Bosch

Ανταλλακτικό

Για μικρούς γωνιακούς λειαντήρες της Bosch

Για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χειριστές