Εξαρτήματα συστήματος για σταθερά εργαλεία

Τα επαγγελματικά σταθερά εργαλεία «Benchtop» και τα εξαρτήματα συστήματος της Bosch προσφέρουν μέγιστη ακρίβεια. Είναι μεταξύ τους ιδανικά εναρμονισμένα και προσφέρουν έτσι αξιόπιστα αποτελέσματα πρώτης ποιότητας – χωρίς συμβιβασμούς.

Εξαρτήματα συστήματος

TSVH 3