Εξαρτήματα

Οι τσάντες εργαλείων της Bosch προσφέρουν μια πρόσθετη δυνατότητα για την απλή μεταφορά και τη φύλαξη διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων και εξαρτημάτων.