Εξαρτήματα

Χρήσιμα εξαρτήματα, προσαρμοσμένα ακριβώς στα όργανα μέτρησης της Bosch για την καθημερινή εργασία των επαγγελματιών: Σταδίες, στηρίγματα στον τοίχο, τηλεσκοπικές ράβδοι και πολλά άλλα για τη σκληρή εργασία στα εργοτάξια και στην ύπαιθρο.

Εξαρτήματα

RM 3

Τηλεχειριστήριο

RC 1
Λεπτομέρειες προϊόντος

Τηλεχειριστήριο

RC 2

Ράβδος μέτρησης

GR 240

Ράβδος μέτρησης

GR 500

Τηλεσκοπικό κοντάρι

BT 350

Στήριγμα τοίχου

WM 4Ράγα μέτρησης

R 60

Στήριγμα γενικής χρήσης

BM 3

Στήριγμα γενικής χρήσης

BM 1