Εξαρτήματα

Χρήσιμα εξαρτήματα, προσαρμοσμένα ακριβώς στα όργανα μέτρησης της Bosch για την καθημερινή εργασία των επαγγελματιών: Σταδίες, στηρίγματα στον τοίχο, τηλεσκοπικές ράβδοι και πολλά άλλα για τη σκληρή εργασία στα εργοτάξια και στην ύπαιθρο.

Εξαρτήματα

RC 1
Λεπτομέρειες προϊόντος

Εξαρτήματα

BT 350

Εξαρτήματα

WM 4Εξαρτήματα

R 60

Εξαρτήματα

BM 3

Εξαρτήματα

BM 1

Εξαρτήματα

RM 3