Εργαλεία μπαταρίας

Πάντοτε στην καλύτερη φόρμα: Ένα επαγγελματικό μπλε εργαλείο μπαταρίας της Bosch είναι ένα δυνατό πακέτο με ιδανικό βάρος.