Ζουμπάδες

Επεξεργασία μετάλλου της Bosch: Στις εργασίες κοπής χάλυβα χρησιμοποιούνται οι συμπαγείς ζουμπάδες της Bosch. Τα εύχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία καθιστούν δυνατές ακόμα και στενές κυκλικές κοπές χωρίς παραμόρφωση του υλικού.

Ζουμπάς

GNA 75-16

Ζουμπάς

GNA 2,0

Ζουμπάς

GNA 3,5

Ζουμπάς μπαταρίας

GNA 18V-16