Θήκες Μεταφοράς

Για δράπανα και κρουστικά δράπανα

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

92,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για δισκοπρίονα

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

100,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

82,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για δράπανα και κρουστικά δράπανα

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

από 13,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για περιστροφικά πιστολέτα

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

από 31,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για λειαντήρες μπετόν

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

95,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για τριβεία δέλτα

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

15,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για πριονοκορδέλες και σπαθόσεγες

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

από 22,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για φρέζες και φρεζοκαβιλιέρες

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

32,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για γωνιακούς λειαντήρες

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

από 19,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για έκκεντρα παλμικά τριβεία

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

103,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για παλμικά τριβεία

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

από 14,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για πλάνες

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

47,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για πολυλειαντήρες

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά

17,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος