Κάθετες φρέζες

Οι κάθετες φρέζες της Bosch θέτουν μέτρα σύγκρισης στην ακρίβεια και είναι πραγματικά πολυτάλαντα εργαλεία: Η χρήση τους εκτείνεται από το ακριβές φρεζάρισμα αυλακιών, το φρεζάρισμα ακμών και το φρεζάρισμα αντιγραφής μέχρι τις ημισταθερές εργασίες. Διάφορα υλικά μπορούν να επεξεργαστούν χωρίς πρόβλημα με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση και ακρίβεια.

Κάθετες φρέζες

GMF 1600 CE
565,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

GOF 1600 CE
455,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

FSN KK (πλαστικό πώμα)
9,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

OFZ
22,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

FSN HB (ταινία πρόσφυσης)
18,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

FSN OFA
79,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

FSN BAG
42,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

GOF 1250 CE
405,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

18,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

GOF 1250 LCE
465,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κάθετες φρέζες

FSN SZW (σφιγκτήρες)
42,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος