Κάθετες φρέζες

Οι κάθετες φρέζες της Bosch θέτουν μέτρα σύγκρισης στην ακρίβεια και είναι πραγματικά πολυτάλαντα εργαλεία: Η χρήση τους εκτείνεται από το ακριβές φρεζάρισμα αυλακιών, το φρεζάρισμα ακμών και το φρεζάρισμα αντιγραφής μέχρι τις ημισταθερές εργασίες. Διάφορα υλικά μπορούν να επεξεργαστούν χωρίς πρόβλημα με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση και ακρίβεια.

Κάθετες φρέζες

GMF 1600 CE

Κάθετες φρέζες

GOF 1600 CE

Κάθετες φρέζες

FSN KK (πλαστικό πώμα)

Κάθετες φρέζες

OFZ

Κάθετες φρέζες

FSN HB (ταινία πρόσφυσης)

Κάθετες φρέζες

FSN OFA

Κάθετες φρέζες

FSN BAG

Κάθετες φρέζες

GOF 1250 LCE

Κάθετες φρέζες

GOF 1250 CE