Κλιμακωτά δράπανα και κωνικά φρεζάκια

Τρύπημα μεγάλων οπών με συνεχόμενη ομαλότητα σε μέταλλο

από 15,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Έχει κατασκευαστεί από HSS

Ομαλό τρύπημα σε διάφορες διαμέτρους με ένα τρυπάνι

από 76,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μεγάλες οπές υψηλής ακρίβειας σε μέταλλα

από 10,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μεγάλες οπές υψηλής ακρίβειας σε μέταλλο

από 27,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Έχει κατασκευαστεί από HSS

Ομαλό τρύπημα σε διάφορες διαμέτρους με ένα τρυπάνι

από 44,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Έχει κατασκευαστεί από HSS

Ομαλό τρύπημα σε διάφορες διαμέτρους με ένα τρυπάνι

218,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με επίστρωση TiN

Ομαλό τρύπημα σε διάφορες διαμέτρους με ένα τρυπάνι

από 52,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με επίστρωση TiN, στέλεχος 3 επιφανειών

Ομαλό τρύπημα σε διάφορες διαμέτρους με ένα τρυπάνι

254,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με επίστρωση AlTiN

Ομαλό τρύπημα σε διάφορες διαμέτρους με ένα τρυπάνι

από 57,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Με επίστρωση AlTiN, στέλεχος 3 επιφανειών

Ομαλό τρύπημα σε διάφορες διαμέτρους με ένα τρυπάνι

283,30 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος