Κοπή και πριόνισμα

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 52 mm

Κοπές ακριβείας σε μέταλλο

42,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 40 mm, Πλάτος λάμας: 45 mm

Πλατιές κοπές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε υλικά λείανσης

36,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 45 mm

Πλατιές κοπές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε επισκληρυμένο μέταλλο

40,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 40 mm, Πλάτος λάμας: 32

Πλατιές κοπές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε υλικά λείανσης

από 36,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Πλατιές κοπές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε υλικά λείανσης

από 40,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ιδιαίτερα μεγάλη διάμετρος: 145 mm

Ιδιαίτερα γρήγορες, βαθιές κοπές σε υλικά λείανσης

45,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ιδιαίτερα μεγάλη διάμετρος: 145 mm

Ιδιαίτερα γρήγορες, βαθιές κοπές σε ξύλο

39,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος κοπής: 4 mm, Μήκος: 29 mm

Βολική κοπή και αφαίρεση στεγανοποιητικών δαπέδων

30,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος λάμας: 65 mm, Μήκος λάμας: 40 mm

Μεγάλη διάρκεια ζωής για πλατιές κοπές σε σκληρή ξυλεία

από 27,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Μεγάλη διάρκεια ζωής στη σκληρή ξυλεία

από 14,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος λάμας: 65 mm, Μήκος λάμας: 40 mm

Μεγάλη διάρκεια ζωής για πλατιές κοπές σε ξύλο και μη σκληρυμένο μέταλλο

από 12,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Ακριβείς βυθιζόμενες κοπές σε ξύλο και μέταλλο

από 12,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος λάμας: 65 mm, Μήκος λάμας: 40 mm

Πλατιές και καθαρές κοπές σε σκληρή ξυλεία

από 19,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Καθαρές κοπές σε σκληρή ξυλεία

από 15,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος λάμας: 65 mm, Μήκος λάμας: 40 mm

Πλατιές και ακριβείς κοπές σε ξύλο

από 15,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Ακριβείς κοπές σε ξύλο

από 10,70 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος λάμας: 20 mm, Μήκος λάμας: 30 mm

Λεπτές κοπές σε ξύλο και μη επισκληρυμένο μέταλλο

από 13,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος λάμας: 10 mm, Μήκος λάμας: 20 mm

Λεπτές κοπές σε ξύλο και μη επισκληρυμένο μέταλλο

13,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 70 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Κοπές ακριβείας σε μέταλλο

από 42,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

2 τεχνολογίες σε 1 Λάμα, Μήκος: 40 mm, Πλάτος: 53 mm

Λάμα 2-σε-1 για ακριβείς βυθιζόμενες και ευθείες κοπές σε ξύλο & υλικά λείανσης

από 23,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος: 40 mm, Πλάτος: 53 mm

Λάμα 2-σε-1 για ακριβείς βυθιζόμενες και ευθείες κοπές σε υλικά λείανσης

30,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 40 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε επισκληρυμένο μέταλλο

από 24,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 40 mm, Πλάτος λάμας: 20 mm

30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε επισκληρυμένο μέταλλο

από 28,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Μεγάλη διάρκεια ζωής σε μη επισκληρυμένο μέταλλο

από 8,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διάμετρος λάμας: 85 mm

30% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για διάφορα υλικά

19,90 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλατιές και βαθιές κοπές σε ξύλο και μέταλλο

18,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διάμετρος λάμας: 85 mm

Μεγάλη διάρκεια ζωής για ξύλο και μη επισκληρυμένο μέταλλο

23,10 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διάμετρος λάμας: 85 mm

Αξιόπιστα αποτελέσματα σε ξύλο

18,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος λάμας: 65 mm, Μήκος λάμας: 50 mm

Πλατιές και βαθιές κοπές σε ξύλο και μη επισκληρυμένο μέταλλο

27,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 50 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε επισκληρυμένο μέταλλο

38,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 60 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Βαθιές κοπές σε ξύλο και μη επισκληρυμένο μέταλλο

22,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 60 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Βαθιές κοπές σε ξύλο

17,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Πλάτος λάμας: 52 mm, Μήκος λάμας: 70 mm

Ιδιαίτερα πλατιές και βαθιές κοπές σε ξύλο και μη επισκληρυμένο μέταλλο

24,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 70 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε επισκληρυμένο μέταλλο

39,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 80 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Ιδιαίτερα βαθιές κοπές σε ξύλο και μη επισκληρυμένο μέταλλο

23,00 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 80 mm, Πλάτος λάμας: 32 mm

Ιδιαίτερα βαθιές κοπές σε ξύλο

17,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κοπή πολλαπλών λειτουργιών διαφόρων υλικών

23,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Διάμετρος λάμας: 100 mm

Γρήγορες κοπές σε διάφορα μαλακά υλικά

31,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 40 mm, Πλάτος λάμας: 28 mm

Αξιόπιστη κοπή μαλακών υλικών

από 14,50 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Μήκος λάμας: 26 mm, Πλάτος λάμας: 52 mm

Αξιόπιστη αφαίρεση σκληρών υπολειμμάτων