Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

Οι μεγάλοι γωνιακοί λειαντήρες της Bosch χαρακτηρίζονται από ισχυρούς κινητήρες, καλό χειρισμό και μικρό βάρος. Επιπλέον πείθουν με τη μεγάλη διάρκεια ζωής και τη μεγάλη στιβαρότητα.

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 22-230 JH

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 22-230 LVI

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-230 JH

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-230 LVI

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 26-230 LVI

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 22-180 JH

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 22-180 LVI

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-180 JH

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-180 LVI

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-230 JVX

Γωνιακός λειαντήρας

GWS 26-180 LVI