Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

Οι μεγάλοι γωνιακοί λειαντήρες της Bosch χαρακτηρίζονται από ισχυρούς κινητήρες, καλό χειρισμό και μικρό βάρος. Επιπλέον πείθουν με τη μεγάλη διάρκεια ζωής και τη μεγάλη στιβαρότητα.

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 22-180 JH

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 22-180 LVI

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 22-230 JH

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 22-230 LVI

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-180 JH

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-180 LVI

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-230 JH

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-230 JVX

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 24-230 LVI

Τροχοί κοπής

GWS 24-300 J + SDS

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 26-180 LVI

Μεγάλος γωνιακός λειαντήρας

GWS 26-230 LVI