Μετρητές γωνιών και μετρητές κλίσεων

Οι μετρητές γωνιών και κλίσεων της Bosch είναι πραγματικοί επαγγελματικοί μετρητές – παντού εκεί, που πρέπει να καθοριστούν επακριβώς κλίσεις, οριζόντιες θέσεις ή γωνίες από 0° έως 360°. Για παράδειγμα κατά τη μέτρηση των κλίσεων της σκεπής, στην προσαρμογή επίπλων και παραθύρων όσο και κατά την τοποθέτηση σωλήνων και στις εργασίες υπαίθρου.

Ψηφιακός μετρητής κλίσης

GIM 60

Ψηφιακός μετρητής κλίσης

GIM 60 L

Ψηφιακός μετρητής κλίσης

GIM 120

Μετρητές γωνιών

GAM 220

Μετρητές γωνιών

GAM 270 MFL

Μετρητές γωνιών

GAM 220 MF