Μπαταρίες και Φορτιστές

Με τα μεγάλης ισχύος στοιχεία τους οι μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch είναι εξαιρετικά ανθεκτικές με ελάχιστη απώλεια ενέργειας. Πείθουν με συμπαγής κατασκευή, μικρό βάρος, μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας και στιβαρότητα.

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 12V 2.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 12V 2.5Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 12V 3.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 12V 4.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 12V 6.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 14.4V 3.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 14.4V 4.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

ProCORE18V 4.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

ProCORE18V 7.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

ProCORE18V 8.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

ProCORE18V 12.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 18V 1.5Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 18V 3.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 18V 4.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 18V 5.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 18V 6.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 36V 2.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 36V 4.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 36V 6.0Ah

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 12V 2.5Ah W Wireless Charging

Μπαταρίες και Φορτιστές

GBA 18V 2.0Ah W Wireless Charging

Μπαταρίες και Φορτιστές

GAL 12V-40

Μπαταρίες και Φορτιστές

GAX 18V-30

Μπαταρίες και Φορτιστές

GAL 18V-40

Μπαταρίες και Φορτιστές

GAL 1880 CV

Μπαταρίες και Φορτιστές

GAL 18V-160 C

Μπαταρίες και Φορτιστές

GAL 18V-160 C & GCY 42

Μπαταρίες και Φορτιστές

GAL 3680 CV

Μπαταρίες και Φορτιστές

AL 36100 CV

Μπαταρίες και Φορτιστές

GAA 18V-24

Ραδιόφωνα μπαραρίας

GML 50