Μπουλονόκλειδα

Η μεγάλη ισχύς κρούσης των κρουστικών κατσαβιδιών GDS της Bosch καθιστούν δυνατό το ισχυρό και γρήγορο βίδωμα π.χ. για την τοποθέτηση των τροχών των φορτηγών αυτοκινήτων, τις κατασκευές μηχανημάτων από χάλυβα, στην κατασκευή σκαλωσιών και ραφιών.

Μπουλονόκλειδα

GDS 18 E

Μπουλονόκλειδα

GDS 24

Μπουλονόκλειδα

GDS 30

Μπουλονόκλειδα

GDS 18 V-EC 250

Μπουλονόκλειδα

GDS 18 V-LI HT

Μπουλονόκλειδα

GDR 18V-160

Μπουλονόκλειδα

GDR 12V-110

Μπουλονόκλειδα

GDR 12V-105

Μπουλονόκλειδα

GDS 12V-115

Μπουλονόκλειδα

GDX 18V-200 C

Μπουλονόκλειδα

GDX 18V-180