Οδηγοί βάθους

Για κατσαβίδια γυψοσανίδας Bosch

Για ακριβές βάθος διάτρησης

από 2,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για δράπανα και κρουστικά δράπανα Bosch. Με χαλύβδινο κάλυμμα

Για ακριβές βάθος διάτρησης

2,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για δράπανα και κρουστικά δράπανα Bosch. Με χαλύβδινο κάλυμμα

Για ακριβές βάθος διάτρησης

2,40 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος