Οπτικοί χωροβάτες

Η ακρίβεια και η στιβαρότητα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους στους οπτικούς χωροβάτες της Bosch. Αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα. Συμπαγές και κατάλληλη για το εργοτάξιο μεταλλική κατασκευή για τη σκληρή εργασία στον εξωτερικό χώρο.

Οπτικός χωροβάτης

GOL 32 D

Οπτικός χωροβάτης

GOL 32 G

Οπτικός χωροβάτης

GOL 26 D

Οπτικός χωροβάτης

GOL 26 G

Οπτικός χωροβάτης

GOL 20 D

Οπτικός χωροβάτης

GOL 20 G