Οπτικοί χωροβάτες

Η ακρίβεια και η στιβαρότητα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους στους οπτικούς χωροβάτες της Bosch. Αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα. Συμπαγές και κατάλληλη για το εργοτάξιο μεταλλική κατασκευή για τη σκληρή εργασία στον εξωτερικό χώρο.

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 32 D

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 32 G

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 26 D

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 26 G

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 20 D

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 20 G