Οπτικοί χωροβάτες

Η ακρίβεια και η στιβαρότητα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους στους οπτικούς χωροβάτες της Bosch. Αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα. Συμπαγές και κατάλληλη για το εργοτάξιο μεταλλική κατασκευή για τη σκληρή εργασία στον εξωτερικό χώρο.

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 32 D
270,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 32 G
270,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 26 D
239,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 26 G
239,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 20 D
199,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Οπτικοί χωροβάτες

GOL 20 G
199,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος