Περιστροφικά πιστολέτα με SDS max

Τα περιστροφικά πιστολέτα Bosch, κατασκευασμένα για σκληρές εργασίες τρυπήματος και εργασίες καλεμίσματος σε μπετόν και πέτρα, θέτουν μέτρα σύγκρισης ως προς την ισχύ και τη στιβαρότητα.

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS max

GBH 5-40 DCE

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS max

GBH 8-45 D

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS max

GBH 8-45 DV

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS max

GBH 11 DE

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS max

GBH 5-40 D

Περιστροφικά πιστολέτα μπαταρίας

GBH 18V-45 C