Πιστόλια θερμοκόλλησης

Επισκευή, συναρμολόγηση, σταθεροποίηση, αρμολόγημα και στεγανοποίηση - το πιστόλι θερμοκόλλας της Bosch μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύπλευρα. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα θερμαντικά στοιχεία φροντίζουν για γρήγορη ετοιμότητα λειτουργίας και σταθερή θερμοκρασία εργασίας.

Πιστόλι θερμοκόλλησης

GKP 200 CE