Πλάνες μπαταρίας

Οι πλάνες μπαταρίας της Bosch είναι ιδιαίτερα δυνατές με μικρό βάρος και πείθουν με την ακρίβειά τους. Το αναστρεφόμενο μαχαίρι σκληρομετάλλου πείθει με το εξαιρετικά κοφτερό μαχαίρι και καθιστά δυνατή μια γρήγορα αλλαγή του μαχαιριού χωρίς χρονοβόρα λεπτομερή ρύθμιση.

Πλάνες

GHO 18 V-LI

Πλάνες

GHO 12V-20