Πριονοκορδέλες μπαταρίας

Η πριονοκορδέλα μπαταρίας πείθει χάρη στο μικρό βάρος και στη συμπαγή κατασκευή της. Αυτό καθιστά δυνατή μια ευχάριστη και άνετη εργασία – κυρίως σε εφαρμογές πάνω από το κεφάλι.

Πριονοκορδέλα μπαταρίας

GCB 18 V-LI

Πριονοκορδέλα μπαταρίας

GCB 18V-63