Πριονόλαμες για τις δίδυμες αλεποουρές Bosch

Για ξύλο

Για αποτελεσματική κοπή καθώς οι δύο λάμες πριονίζουν παράλληλα

από 65,60 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για ξύλο.

Για αποτελεσματική κοπή καθώς οι δύο λάμες πριονίζουν παράλληλα.

24,20 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για μονωτικά υλικά

Για αποτελεσματική κοπή καθώς οι δύο λάμες πριονίζουν παράλληλα

από 18,80 EUR

Μη δεσμευτική ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος